Насечен триъгълник

Информация за продукта

Височина 25мм.
Един особен поглед към пирамидалната форма. Бижуто направих от орехова дървесина импрегнирана с каково масло, а захващането за въженцето е чрез сребърен елемент.