Проектиране

Информация за продукта

Не е нужно предварително да разполагате с техническа документация за изделието, което искате да поръчате. Достатъчно е да имате оформена идея и готовност да обмислите подробностите, които вероятно ще се наложи да бъдат обсъдени.
Съчетаването на техническите възможности и декоративните, и функционлни качества, комбинирането на материали, както и оперативнте подходи няма да бъде Ваш ангажимент.