Реставрация

Информация за продукта

Често се случва да открием някоя стара вещ, по която личат следите на времето; белези, които говорят за хората и местата, с които е свързана, но и щети, които развалят автентичната красота на антиката или пречат за повторното ѝ оживяване. Естествено е в такъв случай да потърсим начин за връщане на предишната красота и полезност на старата вещ.

Преди да се започне работа по реставрацията е нужно да се изработи цялостна концепция за резултата, към който се стремим. Имайки яснота за него трябва да изградим стратегия и тактика за постигането му. Какво ще трябва да направим – почистване, шлайфане, рязане, резбоване, слепяне, пробиване; какво ще трябва да използваме – инструменти, машини, консумативи, химикали, материали; това са въпроси, по които трябва да имаме яснота преди да предприемем каквито и да е действия.

В много случаи внимателното и подробно почистване дава изключително добри резултати. Важно е при почистването много внимателно да се изберат препаратите и пособията, с които ще се работи.

Когато трябва да се създадат елементи, поради липса на оригинални, стремежът е към използване на материали като автентичните. Когато не знаем дори как изглежда липсваща част е нужно с повишено внимание да се изследват всички сродни обекти и да се изготви художествен проект, които да пресъздаде антиката в цялост.