Реставрация

Често се случва да открием някоя стара вещ, по която личат следите на времето; белези, които говорят за хората и местата, с които е свързана, но и щети, които развалят автентичната красота на антиката или пречат за повторното ѝ оживяване. Естествено е в такъв случай да потърсим начин за връщане на предишната красота и полезност на старата вещ. Преди да се започне работа по реставрацията е нужно да се изработи цялостна концепция за резултата, към който се стремим. Имайки яснота за него трябва да изградим стратегия и тактика за постигането му. Какво ще трябва да направим – почистване, шлайфане, рязане, резбоване, слепяне, пробиване; какво ще трябва да използваме – инструменти, машини, консумативи, химикали, материали;...

Повече