Лабиринт от коридори

Информация за продукта

Този лабиринт е изработен по специална поръчка. Поредицата от коридори, оформени от 80 стени с обща дължина 6739 мм, е проектирана да затрудни максимално стигането до изхода. Габаритният размер на лабиринта е 500/1240/60 мм.