Пирографиране

Информация за продукта

Пирографирането представлява създаване на украса или надписи, върху дървесината, чрез прогаряне. За целта се използва съответният уред – пирограф. Изображенията създадени с тази техника са характерни с контраст и острота, което ги прави лесни за разчитане. Особено сполучливи са резултатите, когато пирографираната дървесина е със светъл цвят, каквато е липата. Добре е да се знае че тази техника не е подходяща, когато трябва да се направи изображение с много фини детайли, защото при прогарянето е възможно елементите му да се слеят.